Thought leadership effectief inzetten voor diensten van hoge kwaliteit

B2B-organisaties met sterke websites, geweldige content en veel publiciteit overtuigen potentiële klanten in de meeste gevallen van hun expertise.

Ze creëren vraag naar hun producten of diensten. Dit is uiteraard belangrijk voor een effectieve uitrol van een thought leadership strategie. Toch is er meer nodig om te concurreren met andere organisaties op dit gebied. Want met het creëren van vraag wordt het creëren van het aanbod vaak achterwege gelaten. Dit is geen duurzame manier om de reputatie van je B2B-organisatie als thought leader te behouden.

Je kunt die reputatie uiteraard creëren met behulp van een goede website, interessante content en veel publiciteit, maar je moet uiteindelijk in de praktijk kunnen laten zien dat jij het antwoord hebt op het “probleem” van de klant. Het wordt pas een superieure oplossing voor de problemen van je klant als je organisatie de oplossing met hoge kwaliteit kan leveren. Daarvoor zijn een aantal zaken broodnodig.

Aanbod creëren voor je thought leadership diensten

Het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe ideeën is spannend. Maar als de organisatie die dat idee heeft bedacht het niet consequent en op de juiste manier kan implementeren, zal de goodwill bij klanten verdwijnen. Dat is het probleem dat ontstaat wanneer je de focus legt op alleen het creëren van vraag in plaats van vraag en aanbod.

Werving, training & ontwikkeling

Om aanbod te creëren heb je mensen nodig. Dit is waarschijnlijk het allerbelangrijkste onderdeel om je thought leadership expertise op de juiste manier uit te oefenen. Je neemt mensen aan met de juiste competenties en leidt ze op aan de hand van de methodologieën van jouw organisatie. Om uiteindelijk professionele resultaten te kunnen leveren, is het van belang dat de mensen binnen je organisatie op één lijn liggen.

Methodologieën ontwikkelen

Thought leadership draait uiteindelijk om kennis en expertise. Zet die kennis in en gebruik eigen methodologieën om anderen binnen je organisatie te leren hoe jullie te werk gaan. Zo krijg je meer grip op hoe de werkzaamheden voor klanten worden uitgevoerd.

Concurrenten binnen je branche die beter zijn in het creëren van het thought leadership aanbod zullen de markt op den duur overnemen. Ze zullen het leveren van hun expertise opschalen. Dat wil zeggen: ze zullen meer werknemers hebben die goed zijn opgeleid om tientallen, en misschien zelfs honderden, klanten een nieuwe en betere oplossing te bieden.

Maar waarom is het aantal goed opgeleide personen binnen je organisatie zo essentieel voor het aanbod van thought leadership? Als je een probleem niet op grote schaal kan oplossen met jouw expertise, zul je de markt op den duur verliezen. Met andere woorden: als aan de vraag naar je diensten niet voldaan kan worden, zullen je klanten zich wenden tot de concurrent. Nu we begrijpen waarom de aanbodzijde net zo belangrijk is als de vraag, kijken we naar de redenen achter het verwaarlozen van het creëren van voldoende aanbod.

Waarom wordt het creëren van aanbod achterwege gelaten?

Robert S. Buday beschrijft in zijn boek Competing on thought leadership drie hoofdredenen die verklaren waarom de aanbodzijde van thought leadership doorgaans wordt genegeerd of weinig aandacht krijgt. Die redenen zijn:

  1. Een gebrek aan prikkels voor de ontwikkelaars van content;
  2. Leiders binnen de organisatie die ten onrechte denken dat de kosten onnodig zijn;
  3. Een mismatch in vaardigheden en interesses tussen de content ontwikkelaars en de mensen die belast zijn met het opschalen van expertise.

Het aankaarten en oplossen van deze problemen is absoluut nodig om de thought leadership positie die je organisatie binnen de branche behaald heeft ook daadwerkelijk te behouden. De vraag en het aanbod gaan altijd hand in hand, ook op het gebied van thought leadership.

Liz Wiseman is auteur, researcher, adviseur en leert leiderschap aan executives over de hele wereld. Ze beschrijft in haar boek Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter hoe sommige thought leaders te veel gefocust lijken te zijn op de meest lucratieve onderdelen van hun werk. Namelijk: binnenvallen bij een organisatie, hun geld innen en naar huis gaan. Dit is geen duurzame aanpak voor thought leadership.

Thought leadership voor de lange termijn

Organisaties die tegelijkertijd werken aan het opschalen van hun expertise (creëren van aanbod) en hun marketing- en sales (creëren van vraag), nemen hun positie als thought leader serieus. Ze denken ook na over hoe ze hun diensten leveren, terwijl ze tegelijkertijd onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in hun branche.

Om op de lange termijn een sterke thought leadership positie te hebben binnen jouw branche, is het belangrijk om net zoveel energie te steken in het creëren van aanbod als in het creëren van vraag. Dit is van essentieel belang als je op de lange termijn als de superieure oplossing beschouwd wil worden voor de knelpunten van jouw doelgroep in de branche.